Mục kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • (23/09/2020)
 • (23/04/2020)
 • (14/01/2020)

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 • (14/01/2020)

  Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 20/6/2017, Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành 02 Quyết định xử phạt về hành vi vi phạm hành chính, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trong đó, 01 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức vi phạm về kinh doanh vàng không đạt mức chất lượng theo công bố trên sản phẩm; 01 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm về việc sử dụng cột đo xăng dầu có sai số vượt mức sai số cho phép. Tổng số tiền xử phạt là 26.348.000 đồng.
  Thanh Tra Sở KHCN Cà Mau

 • (14/01/2020)
 • (09/12/2019)
 • (09/12/2019)
 • Trang đầu 1 Trang cuối
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar